Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 431 из 799

background image

Bruge Bluetooth-højttaleren

11

Frakoble eller gentilslutte enheder

Du kan afslutte den aktuelle forbindelse ved at trykke og holde på Bluetooth-højttalerens knap til 
Bluetooth-parring i ca. tre sekunder.
Hvis Bluetooth-forbindelsen afslutter på grund af for stor afstand mellem enhederne, kan du føre 
enhederne tættere på hinanden inden for et vist tidsrum. Enhederne tilslutter automatisk igen.

•  Du kan også afslutte forbindelsen ved at slukke Bluetooth-højttaleren eller deaktivere 

Bluetooth-funktionen på den forbundne enhed. Når du tænder for Bluetooth-
højttaleren igen, og enhederne er inden for rækkevidde, eller når du aktiverer 
Bluetooth-funktionen på den tilsluttede enhed, forbindes enhederne automatisk igen.

•  Hvis Bluetooth-forbindelsen afslutter på grund af fejlfunktion i en enhed, skal du 

bruge Bluetooth-menuen på den afbrudte enhed til at tilslutte enhederne igen.

•  Der kan forekomme støj, hvis Bluetooth-forbindelsen ikke afbrydes korrekt.

Forbinde til andre enheder

Når forbindelsen mellem Bluetooth-højttaleren og mobilenheden er afbrudt, kan du oprette 
forbindelse mellem højttaleren og andre enheder.

Tryk og hold nede på Bluetooth-parringsknappen i ca. tre sekunder for at afbryde den 
aktuelle forbindelse og gå i Bluetooth-parringstilstand.

Opret forbindelse mellem Bluetooth-højttaleren og en anden enhed.

Dansk

11