Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 430 из 799

background image

Bruge Bluetooth-højttaleren

10

•  Bluetooth anvender den samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige, medicinske 

produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan forekomme interferens, når der oprettes 
forbindelser nær denne type af produkter.

•  Nogle enheder, særligt dem, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være 

inkompatible med Bluetooth-højttaleren.

•  Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig 

aflytning af samtaler til kommercielle formål).

Tilslutte via Bluetooth

Par Bluetooth-højttaleren med en mobilenhed. Når enheden er parret, vil Bluetooth-højttaleren 
automatisk oprette forbindelse til mobilenheden, når du tænder for Bluetooth-højttaleren.

 Bluetooth-højttaler 

 Tryk og hold på knappen til Bluetooth-parring i mere end tre 

sekunder for at gå i Bluetooth-parringstilstand.
Indikatorlyset blinker rødt og blåt.

Når du tænder Bluetooth-højttaleren for første gang, åbnes den i tilstanden Bluetooth-
parring.

 Mobilenhed 

 Aktiver Bluetooth-funktionen, og søg efter Bluetooth-enheder.

For flere informationer kan du se den anden enheds brugervejledning.

 Mobilenhed 

 Tryk på [Speaker] Bottle Design (0000) på listen med tilgængelige enheder.

•  PIN-koden til Bluetooth-højttaleren er et firecifret tal i parentes, der vises på den 

anden enheds Bluetooth-indstillingsskærm. Tallet afhænger af Bluetooth-højttaleren.

•  Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes, eller den anden enhed ikke kan finde 

Bluetooth-højttaleren, skal enhedens information fjernes fra den anden enheds liste. 
Prøv derefter igen.

•  Bluetooth-tilslutningsområdet og lydkvaliteten kan variere alt efter de tilsluttede 

enheder.

Dansk

10