Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 429 из 799

background image

9

Bruge Bluetooth-højttaleren

Tænde og slukke for Bluetooth-højttaleren

Tryk og hold på tænd/sluk-/afspilningsknappen for at slukke eller tænde Bluetooth-højttaleren.
Når du tænder for Bluetooth-højttaleren første gang, tændes lampen, og enheden går i 
tilstanden Bluetooth-parring.

•  Hvis Bluetooth-højttaleren fryser eller ikke reagerer på input, skal du trykke og holde 

på tænd/sluk-/afspilningsknappen i ca. otte sekunder.

•  Følg alle opslåede advarsler og retningslinjer fra myndighedspersoner i områder, hvor 

brugen af trådløse enheder er begrænset, som f.eks. i flyvemaskiner og på hospitaler.

Forbinde til anden enhed

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard, der anvender en 2,4 GHz-frekvens til at oprette 
forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og 
udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. mobilenheder, computere, 
printere og andre digitale hjemmeapparater uden brug af kabler.

•  Med henblik på at forebygge problemer, når du forbinder Bluetooth-højttaleren til en anden 

enhed, skal du anbringe dem tæt på hinanden.

•  Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den 

maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m). Afstanden kan variere afhængigt af 
omgivelserne, som enheden benyttes i.

•  Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem Bluetooth-højttaleren og en forbundet enhed, 

herunder mennesker, vægge, hjørner eller hegn.

•  Rør ikke ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.

Dansk

9