Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 428 из 799

background image

Kom godt i gang

8

Kontrollere den resterende batteritid

Når Bluetooth-højttaleren er tilsluttet en mobilenhed via Bluetooth, kan du kontrollere 
Bluetooth-højttalerens batteriniveau på mobilenheden.

Par Bluetooth-højttaleren med en mobilenhed.

På den tilsluttede mobilenhed skal du downloade og installere appen Lux manager.
Du kan downloade appen 

Lux manager fra Galaxy Apps eller Play Butik. Hvis du anvender 

en iOS-mobilenhed, kan du downloade appen fra Apples App Store.

På skærmen apps på mobilenheden trykkes på Lux manager.
Hvis du anvender en iOS-mobilenhed, skal du på startskærmen trykke på 

Lux manager.

På den tilsluttede mobilenhed, skal du trække statuslinjen nedad for at åbne 
informationspanelet.
Hvis du anvender en iOS-mobilenhed, skal du trække statuslinjen nedad for at åbne 
informationscenteret.
Du kan kontrollere Bluetooth-højttalerens batteriniveau.

Hvis Bluetooth-højttalerens batteriniveau ikke er vist, skal du på hovedskærmen på 

Lux manager 

trykke på 

 

→ Forbindelsesstyring og trykke på navnet på Bluetooth-højttaleren for at 

oprette forbindelse.

Batterisparetilstand

Bluetooth-højttaleren har en batterisparetilstand, der sparer på batteriet.
Hvis Bluetooth-højttaleren ikke anvendes i mere end 30 minutter, f.eks. hvis musikafspilning er 
sat på pause, aktiveres batterisparetilstanden automatisk, og højttaleren slukkes.

Hvis Bluetooth-højttaleren oplades eller er tilsluttet en enhed via et lydkabel, aktiveres 
batterisparetilstanden ikke.

Dansk

8