Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 426 из 799

background image

Kom godt i gang

6

Kablet opladning

Oplad Bluetooth-højttaleren, inden du bruger den første gang, eller hvis den ikke har været 
anvendt i længere tid.

Brug udelukkende Samsung-godkendte opladere (mere end 5 V/1 A for kabelbaseret 
opladning, mere end 5 V/2 A for trådløs opladning). Ikke-godkendte opladere kan få 
batteriet til at eksplodere eller beskadige Bluetooth-højttaleren.

Slut Bluetooth-højttaleren til en oplader.

Bluetooth-højttaleren kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. 
Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

Efter fuld opladning skal Bluetooth-højttaleren kobles fra opladeren.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har 
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af 
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten 
og være lettilgængelig under opladning.

Dansk

6