Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 425 из 799

background image

Kom godt i gang

5

Farve

Status

Blinker blåt tre gange 
hurtigt

Tilsluttet via Bluetooth

Blinker rødt tre gange 
hurtigt

Tilsluttet via Bluetooth (når batteriniveauet er lavt)

Blinker rødt hvert fjerde 
sekund

Batteriniveauet er lavt

Hvis indikatorlyset ikke fungerer som beskrevet, skal du koble opladeren fra Bluetooth-
højttaleren og tilslutte den igen.

Opladning af batteriet

Tip til batteriopladning og forholdsregler

•  Du kan oplade Bluetooth-højttaleren ved hjælp af opladeren (købes separat).
•  Hvis batteriet er helt afladet, kan Bluetooth-højttaleren ikke tændes med det samme, når 

opladeren tilsluttes. Lad det afladede batteri oplade i nogle minutter, inden du tænder for 
Bluetooth-højttaleren.

•  Brug af en anden strømkilde end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre en 

langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.

•  Bluetooth-højttaleren kan anvendes, mens den oplades, men det kan tage længere tid at 

lade batteriet helt op.

•  Hvis strømforsyningen til Bluetooth-højttaleren er ustabil under opladning, vil højttaleren 

muligvis ikke fungere. Sker dette, skal du koble opladeren fra Bluetooth-højttaleren.

•  Under opladning kan Bluetooth-højttaleren og opladeren blive varme. Dette er normalt og 

bør ikke påvirke Bluetooth-højttalerens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end 
normalt, ophører opladeren muligvis med at oplade.

•  Hvis Bluetooth-højttaleren ikke oplades korrekt, skal du tage den og opladeren med til et af 

Samsungs servicecentre.

•  Ladetiden kan variere afhængigt af opladerens specifikationer.

Dansk

5