Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 424 из 799

background image

Kom godt i gang

4

Knapper

Knap

Funktion

Tænd/sluk-knap/
afspilningsknap

•  Tryk og hold på knappen for at tænde eller slukke for 

Bluetooth-højttaleren.

•  Tryk for at afspille eller holde pause i musikken.
•  Hvis Bluetooth-højttaleren fryser og ikke reagerer, skal du 

trykke og holde nede på knappen i ca. otte sekunder for at 
slukke for Bluetooth-højttaleren.

Knappen lydstyrke (+)

•  Tryk for at øge lydstyrken under musikafspilning.
•  Tryk og hold for at springe til næste sang under 

musikafspilning.

Knappen lydstyrke (-)

•  Tryk for at mindske lydstyrken under musikafspilning.
•  Tryk og hold for at springe til forrige sang under 

musikafspilning.

Knap til justering af 
lampens lysstyrke

•  Juster lampens lysstyrke.

Knap til Bluetooth-
parring

•  Tryk og hold for at gå i Bluetooth-parringstilstand.
•  Tryk for at afslutte Bluetooth-tilstand, når enheden er i 

Bluetooth-tilstand.

•  Hvis forbindelsen afbrydes, trykkes knappen ned for at oprette 

forbindelse mellem enhederne igen.

Indikatorlys

Indikatorlyset viser dig status for Bluetooth-højttaleren.

Farve

Status

Blinker blåt tre gange

Bluetooth-højttaleren tændes

Blinker rødt tre gange

Bluetooth-højttaleren slukkes

Vedvarende rødt

Oplader

Vedvarende blåt

Fuldt opladet

Blinker rødt og blåt

Bluetooth-parringstilstand

Dansk

4