Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 418 из 799

background image

Liite

20

Bluetooth-kaiutin likaantuu

Pyyhi Bluetooth-kaiutin varovasti pehmeällä liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai voimakkaita 
puhdistusaineita. Tämä voi värjätä tai syövyttää laitteen ulkopuolen.

Akun irrottaminen

•  Jos haluat irrottaa akun, sinun täytyy toimittaa laite ja mukana toimitetut ohjeet 

valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

•  Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja 

laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.

•  Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai 

vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden 
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä 
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

Irrota kumitassu Bluetooth-kaiuttimen alaosasta.

Kun olet irrottanut kumitassun, näkyvissä on neljä ruuvia. Irrota neljä ruuvia.

Irrota suojus Bluetooth-kaiuttimen alaosasta.

Irrota kaksi ruuvia audiotuloliitäntäpaneelin alapuolelta.

Irrota neljä jäljellä olevaa ruuvia Bluetooth-kaiuttimen alaosasta.

Irrota kela Bluetooth-kaiuttimen keskeltä.

Vedä suojaverkkoa hieman alaspäin niin, että audiotuloliitäntä tulee ulos Bluetooth-
kaiuttimesta.

Irrota audiotuloliitäntäpaneeli Bluetooth-kaiuttimesta vetämällä nauhakaapeli irti.

Irrota suojaverkko kokonaan vetämällä se ulos.

Suomi

20