Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 417 из 799

background image

Liite

19

Toinen Bluetooth-laite ei löydä Bluetooth-kaiutinta

•  Varmista, että Bluetooth-kaiutin on Bluetooth-laiteparin muodostustilassa.
•  Käynnistä Bluetooth-kaiutin uudelleen ja etsi Bluetooth-kaiutin uudelleen.
•  Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden 

sisällä (10 m).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Bluetooth-kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä toiseen Bluetooth-

laitteeseen

•  Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden 

enimmäisrajan sisällä (10 m).

•  Katkaise yhteys kaikkiin pariksi liitettyihin laitteisiin siinä laitteessa, johon haluat muodostaa 

yhteyden, ja yritä luoda yhteys uudelleen.

Bluetooth-yhteys katkeaa usein

•  Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
•  Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden 

enimmäisrajan sisällä (10 m).

•  Kun käytät Bluetooth-kaiutinta muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, sähkömagneettiset 

aallot voivat vaikuttaa yhteyteen. Käytä Bluetooth-kaiutinta ympäristössä, jossa on 
mahdollisimman vähän langattomia laitteita.

Bluetooth-kaiutin toimii eri tavalla kuin käyttöoppaassa on kuvattu

Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

•  Jos Bluetooth-kaiutin tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun 

käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.

•  Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.

Suomi

19