Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 415 из 799

background image

Bluetooth-kaiuttimen käyttäminen

17

Lisäasetusten määrittäminen

Voit mukauttaa Bluetooth-kaiuttimen ja Lux manager -sovelluksen asetuksia.

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä Lux manager.
Jos käytät iOS-mobiililaitetta, napauta alkunäytössä 

Lux manager.

Napauta 

 

→ Asetukset.

Yhteyksien hallinta

Voit etsiä Bluetooth-kaiuttimen yhteyden muodostamista tai yhdistettynä olevan Bluetooth-
kaiuttimen tietojen tarkastelemista varten.

Liike-elämys

Voit ottaa käyttöön liikkeentunnistustoiminnon Bluetooth-kaiuttimen valon kirkkauden ja värin 
muuttamista varten.

Tiedot

Voit tarkastella sovelluksen versiotietoja ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimusta. Voit 
myös lukea käyttöopasta.

Suomi

17