Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 413 из 799

background image

Bluetooth-kaiuttimen käyttäminen

15

Valon muiden värien valitseminen

Voit valita valolle esimääritettyjen värien lisäksi muita värejä.

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä Lux manager.
Jos käytät iOS-mobiililaitetta, napauta alkunäytössä 

Lux manager.

Napauta 

 

→ Oma väri.

Napauta haluamaasi väriä valitsinpaneelissa.
Valittua väriä käytetään valossa.

Voit tallentaa valitun värin napauttamalla  .
Voit poistaa tallennetun värin koskettamalla tallennetun värin kuvaketta jonkin aikaa.

Valon värin muuttaminen Bluetooth-kaiuttimesta

Käytä Bluetooth-kaiuttimen liikkeentunnistustoimintoa.
Voit vaihtaa valon väriä sattumanvaraisesti ravistamalla Bluetooth-kaiutinta. Jos valon kirkkaus 
ja väri eivät muutu liikkeen perusteella, napauta 

Lux manager -sovelluksen päänäytössä 

 

→ Asetukset ja ota liikkeentunnistustoiminto käyttöön napauttamalla Liike-elämys-kohdan 
alapuolella olevaa kytkintä.

Valon tilan vaihtaminen

Voit tuottaa eri tunnelmia vaihtamalla valon tilaa.
Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä 

Lux manager. Jos käytät iOS-mobiililaitetta, 

napauta alkunäytössä 

Lux manager.

Napauta 

 ja valitse jokin seuraavista.

Valoaalto

Kun asetat valon tilaksi Valoaalto, valon väri muuttuu sattumanvaraisesti.

-kuvake näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Hengittävät valot

Kun asetat valon tilaksi Hengittävät valot -vaihtoehdon, valon kirkkaus muuttuu säännöllisesti 
niin, että valo sykkii hitaasti.

-kuvake näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Suomi

15