Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 412 из 799

background image

Bluetooth-kaiuttimen käyttäminen

14

Valon kirkkauden säätäminen

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä Lux manager.
Jos käytät iOS-mobiililaitetta, napauta alkunäytössä 

Lux manager.

Säädä kirkkautta napauttamalla 

 tai 

.

Voit säätää kirkkautta myös vetämällä sormella ylös tai alas näytössä.

Valon kirkkauden säätäminen Bluetooth-kaiuttimesta

Voit säätää valon kirkkautta Bluetooth-kaiuttimesta painamalla valon kirkkauden säätöpainiketta.
Voit käyttää myös Bluetooth-kaiuttimen liikkeentunnistustoimintoa. Kallista Bluetooth-
kaiutinta yli 100°. Kirkkaus vaihtuu vähitellen. Kun kirkkaus on halutulla tasolla, käännä 
kaiutin takaisin pystysuoraan. Jos valon kirkkaus ei muutu liikkeen perusteella, napauta 

Lux 

manager -sovelluksen päänäytössä 

 

→ Asetukset ja ota liikkeentunnistustoiminto käyttöön 

napauttamalla 

Liike-elämys-kohdan alapuolella olevaa kytkintä.

Valon värin vaihtaminen

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä Lux manager.
Jos käytät iOS-mobiililaitetta, napauta alkunäytössä 

Lux manager.

Valitse esimääritetty väri pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Valitse värikuvake värinäytön alareunasta.
Voit myös napauttaa haluamaasi väriä näytössä.

Valittua väriä käytetään valossa.

Suomi

14