Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 409 из 799

background image

Bluetooth-kaiuttimen käyttäminen

11

Laitteiden yhteyden katkaiseminen tai yhdistäminen uudelleen

Voit katkaista nykyisen yhteyden painamalla Bluetooth-kaiuttimen Bluetooth-laiteparinäppäintä 
noin kolme sekuntia.
Jos Bluetooth-yhteys katkeaa laitteiden välisen etäisyyden takia, siirrä laitteet lähemmäs toisiaan 
tietyn ajan kuluessa. Laitteet muodostavat yhteyden uudelleen automaattisesti.

•  Voit katkaista yhteyden myös katkaisemalla Bluetooth-kaiuttimen virran tai 

poistamalla Bluetooth-toiminnon käytöstä yhdistetyssä laitteessa. Kun käynnistät 
Bluetooth-kaiuttimen uudelleen ja laitteet ovat yhteysetäisyyden sisällä tai kun 
otat Bluetooth-toiminnon käyttöön yhdistetyssä laitteessa, laitteet muodostavat 
automaattisesti uudelleen yhteyden toisiinsa.

•  Jos Bluetooth-yhteys katkeaa laitteen toimintahäiriön takia, muodosta laitteiden 

välinen yhteys uudelleen sen laitteen Bluetooth-valikossa, jonka yhteys on katkennut.

•  Voi ilmetä häiriöitä, jos Bluetooth-yhteys katkaistaan väärin.

Liittäminen muihin laitteisiin

Kun Bluetooth-kaiuttimen ja mobiililaitteen yhteys on katkennut, voit yhdistää Bluetooth-
kaiuttimen muihin laitteisiin.

Voit katkaista nykyisen yhteyden ja siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan pitämällä 
Bluetooth-laiteparinäppäintä painettuna noin kolme sekuntia.

Yhdistä Bluetooth-kaiutin toiseen laitteeseen.

Suomi

11