Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 408 из 799

background image

Bluetooth-kaiuttimen käyttäminen

10

•  Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja 

pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi 
ilmetä häiriöitä.

•  Kaikki laitteet, etenkin ne, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä, eivät 

ehkä ole yhteensopivia tämän Bluetooth-kaiuttimen kanssa.

•  Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen 

piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Voit liittää Bluetooth-kaiuttimen mobiililaitteen pariksi. Kun laitteet on liitetty pariksi, Bluetooth-
kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden mobiililaitteeseen aina, kun käynnistät Bluetooth-
kaiuttimen.

 Bluetooth-kaiutin 

 Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan pitämällä Bluetooth-

laiteparinäppäintä painettuna yli kolme sekuntia.
Merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Kun kytket Bluetooth-kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, se siirtyy Bluetooth-
laiteparin muodostustilaan.

 Mobiililaite 

 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteet.

Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaasta.

 Mobiililaite 

 Napauta [Speaker] Bottle Design (0000) käytettävissä olevien laitteiden 

luettelossa.

•  Bluetooth-kaiuttimen PIN-koodi on nelinumeroinen numero, joka näkyy sulkeissa 

toisen laitteen Bluetooth-asetusnäytössä. Numero vaihtelee Bluetooth-kaiuttimen 
mukaan.

•  Jos Bluetooth-yhteys epäonnistuu tai toinen laite ei löydä Bluetooth-kaiutinta, poista 

laitteen tiedot toisen laitteen luettelosta. Yritä sitten uudelleen muodostaa yhteys.

•  Bluetooth-yhteysetäisyys ja äänenlaatu voivat vaihdella yhdistettävien laitteiden 

mukaan.

Suomi

10