Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 407 из 799

background image

9

Bluetooth-kaiuttimen 

käyttäminen

Bluetooth-kaiuttimen virran kytkeminen ja 

katkaiseminen

Kytke tai katkaise Bluetooth-kaiuttimen virta painamalla virta-/toistonäppäintä jonkin aikaa.
Kun kytket Bluetooth-kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, valo syttyy ja kaiutin siirtyy 
Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

•  Jos Bluetooth-kaiutin on jumissa eikä vastaa, pidä virta-/toistonäppäintä painettuna 

noin kahdeksan sekuntia.

•  Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön antamia varoituksia ja ohjeita, kun olet 

paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai 
sairaalassa.

Yhdistäminen toiseen laitteeseen

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävä langaton teknologiastandardi, jonka avulla 
lähellä toisiaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys 
muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, tulostimiin ja 
muihin kodin digitaalisiin laitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa tietoja ilman kaapeleita.

•  Yhdistäessäsi Bluetooth-kaiuttimen toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta 

vältät ongelmat.

•  Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden 

sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

•  Varmista, ettei Bluetooth-kaiuttimen ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, 

kuten ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.

•  Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.

Suomi

9