Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 406 из 799

background image

Aloittaminen

8

Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen

Kun Bluetooth-kaiutin on yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, voit tarkistaa 
Bluetooth-kaiuttimen akun varaustason mobiililaitteesta.

Liitä Bluetooth-kaiutin mobiililaitteen pariksi.

Lataa ja asenna yhdistetyssä mobiililaitteessa Lux manager -sovellus.
Voit ladata 

Lux manager -sovelluksen Galaxy Apps- tai Play Kauppa -palvelusta. Jos käytät 

iOS-mobiililaitetta, voit ladata sovelluksen Applen App Store -kaupasta.

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä Lux manager.
Jos käytät iOS-mobiililaitetta, napauta alkunäytössä 

Lux manager.

Avaa ilmoituspaneeli yhdistetyssä mobiililaitteessa vetämällä tilapalkkia alaspäin.
Jos käytät iOS-mobiililaitetta, avaa ilmoituskeskus vetämällä tilapalkkia alaspäin.
Voit tarkistaa Bluetooth-kaiuttimen akun varaustason.

Jos Bluetooth-kaiuttimen akun varaustaso ei näy, napauta 

Lux manager -sovelluksen 

päänäytössä 

 

→ Yhteyksien hallinta ja muodosta yhteys Bluetooth-kaiuttimeesi 

napauttamalla sen nimeä.

Akun virransäästötila

Bluetooth-kaiuttimessa on virransäästötoiminto, joka säästää akkuvirtaa.
Jos Bluetooth-kaiutinta ei käytetä yli 30 minuuttiin, eli esimerkiksi toisto on keskeytettynä, 
virransäästötoiminto aktivoituu automaattisesti ja kaiuttimen virta katkeaa.

Jos Bluetooth-kaiutin latautuu tai on liitetty laitteeseen audiokaapelilla, 
virransäästötoiminto ei aktivoidu.

Suomi

8