Suomi Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 400 из 799

background image

Aloittaminen

2

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

•  Bluetooth-kaiutin
•  Pikaopas

•  Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat 

vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

•  Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne 

välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.

•  Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
•  Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne 

ovat yhteensopivia laitteen kanssa.

•  Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden 

käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.

•  Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien 

yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin 
sivustossa.

Suomi

2