Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 398 из 799

background image

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i 
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring 
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra 
Samsung Electronics.

Varemerker

•  SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
•  Bluetooth

®

 er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.

•  Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Norsk

22