Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 397 из 799

background image

Tillegg

21

10 

Ta ut kretskortet ved å løfte det ut av Bluetooth-høyttaleren.

11 

Ta ut de fire skruene på brettet som kobler sammen hovedkretskortet og batteriboksen.

12 

Løsne kroken på batteriboksen for å åpne den nederste delen av boksen og ta ut batteriene.

Norsk

21