Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 396 из 799

background image

Tillegg

20

Bluetooth-høyttaleren blir skitten

Tørk forsiktig av Bluetooth-høyttaleren med en myk klut. Ikke bruk kjemikalier eller sterke 
vaskemidler. Det kan misfarge eller ruste utsiden av enheten.

Ta ut batteriet

•  Hvis du vil ta ut batteriet,  du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
•  Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på 

riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller 
gjøre enheten utrygg.

•  Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller 

utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og 
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes 
Samsungs uaktsomhet.

Ta av gummifoten nederst på Bluetooth-høyttaleren.

Når du har tatt av gummifoten, ser du fire skruer. Ta ut de fire skruene.

Ta av dekselet nederst på Bluetooth-høyttaleren.

Ta ut de to skruene under lydkontaktpanelet.

Ta ut de gjenværende fire skruene under Bluetooth-høyttaleren.

Ta ut kveilen i midten av Bluetooth-høyttaleren.

Dra ned risten litt slik at lydkontaktpanelet stikker frem fra Bluetooth-høyttaleren.

Dra og koble fra flatkabelen for å ta ut lydkontaktkabelen fra Bluetooth-høyttaleren.

Dra ut risten for å ta den ut helt.

Norsk

20