Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 395 из 799

background image

Tillegg

19

En annen Bluetooth-enhet finner ikke Bluetooth-høyttaleren

•  Kontroller at Bluetooth-høyttaleren er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
•  Start Bluetooth-høyttaleren på nytt og søk etter Bluetooth-høyttaleren på nytt.
•  Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-

rekkevidde for tilkobling (10 m).

Hvis tipsene overfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Bluetooth-høyttaleren kan ikke kobles til en annen Bluetooth-enhet

•  Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal 

Bluetooth-rekkevidde (10 m).

•  Koble alle andre Bluetooth-enheter fra enheten du vil koble til, og prøv å koble til på nytt.

Bluetooth-forbindelsen brytes ofte

•  Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan driftsavstanden bli redusert.
•  Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal 

Bluetooth-rekkevidde (10 m).

•  Forbindelsen kan bli påvirket av elektromagnetiske bølger når du bruker Bluetooth-

høyttaleren sammen med andre Bluetooth-enheter. Bruk Bluetooth-høyttaleren i miljøer 
med færre trådløse enheter til stede.

Bluetooth-høyttaleren fungerer på en annen måte enn det som er 

beskrevet i bruksanvisningen

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.

Batteriet lades raskere ut enn når det ble kjøpt

•  Når du utsetter Bluetooth-høyttaleren eller batteriet for svært lave eller høye temperaturer, 

kan ladetiden reduseres.

•  Batteriet er en forbruksvare, og ladetiden vil bli kortere over tid.

Norsk

19