Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 394 из 799

background image

18

Tillegg

Feilsøking

Forsøk følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter.

Bluetooth-høyttaleren slår seg ikke på

Bluetooth-høyttaleren vil ikke slå seg på når batteriet er helt utladet. Lad opp batteriet helt før du 
slår på Bluetooth-høyttaleren.

Bluetooth-høyttaleren fryser

Hvis Bluetooth-høyttaleren fryser eller henger seg opp, kan du prøve å løse dette ved å slå av 
Bluetooth-høyttaleren og deretter slå den på igjen.
Hvis Bluetooth-høyttaleren fremdeles ikke reagerer, kan du bryte Bluetooth-
forbindelsen og koble til på nytt. Dette gjør du ved å trykke på og holde inne Bluetooth-
sammenkoblingsknappen i omtrent tre sekunder. Når Bluetooth-høyttaleren går inn i Bluetooth-
sammenkoblingsmodus, kobler du sammen enhetene igjen, og deretter kan du se om 
Bluetooth-høyttaleren fungerer.
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Batteriet lades ikke korrekt (for Samsung-godkjente USB-kabler og 

ladere)

Kontroller at USB-kabelen eller laderen er riktig tilkoblet.
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Norsk

18