Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 393 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

17

Konfigurere ytterligere alternativer

Du kan tilpasse innstillingene for Bluetooth-høyttaleren og Lux manager-appen.

Trykk på Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten.
Trykk på 

Lux manager på startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.

Trykk på 

 

→ Innstillinger.

Tilkoblingshåndtering

Søk etter Bluetooth-høyttaleren for å koble til eller vise informasjonen til den tilkoblede 
Bluetooth-høyttaleren.

Bevegelses-UX

Aktiver bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen for å endre Bluetooth-høyttalerens lysstyrke og 
farge.

Informasjon

Du kan vise informasjon om appens versjon og åpen kildelisens. Du kan også se 
brukerhåndboken.

Norsk

17