Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 392 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

16

Musikklys

Når du angir lampemodusen til Musikklys, endres lampens lysstyrke og farge i henhold til 
musikken som spilles. Fargen endres tilfeldig og lysstyrken endres i henhold til volumet på 
musikken som spilles.
Ikonet   vises øverst til høyre på skjermen.

Stearinlysmodus

Når du angir lampemodusen til Stearinlysmodus, blafrer lampelyset naturlig som et stearinlys.
Ikonet   vises øverst til høyre på skjermen.

Bruke deaktiveringstimeren

Du kan angi at lampen automatisk skal slå seg av til et forhåndsinnstilt tidspunkt.

Trykk på Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten.
Trykk på 

Lux manager på startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.

Trykk på 

 

→ Deaktiveringsnedtelling.

Still inn timeren og trykk på Start.
Til det forhåndsinnstilte tidspunktet slås lampen og musikken av.

Norsk

16