Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 391 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

15

Velge ytterligere lampefarger

Du kan velge ytterligere lampefarger i tillegg til de forhåndsinnstilte fargene.

Trykk på Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten.
Trykk på 

Lux manager på startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.

Trykk på 

 

→ Min farge.

Trykk på den ønskede fargen fra velgerpanelet.
Den valgte fargen brukes på lampen.

Du lagrer den valgte fargen ved å trykke på  .
Du fjerner den lagrede fargen ved å trykke på og holde inne ikonet til den lagrede fargen.

Endre lampens farge med Bluetooth-høyttaleren

Bruk Bluetooth-høyttalerens bevegelsesgjenkjenningsfunksjon.
Rist Bluetooth-høyttaleren for å endre lampefargen tilfeldig. Hvis lampens lysstyrke og farge ikke 
endres basert på bevegelser, går du til hovedskjermbildet til 

Lux manager, trykker på 

 

→ 

Innstillinger og deretter trykker du på bryteren under Bevegelses-UX for å aktivere bevegelses-
gjenkjenningsfunksjonen.

Endre lampemodus

Du kan endre lampemodusen for å skape forskjellige stemninger.
Trykk på 

Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten. Trykk på Lux manager på 

startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.
Trykk på 

 og velg ett av følgende.

Lysbølge

Når du angir lampemodus til Lysbølge, endres lampefargen tilfeldig.
Ikonet   vises øverst til høyre på skjermen.

Pustende lys

Når du angir lampemodusen til Pustende lys, endres lampens lysstyrke periodisk slik at 
lampelyset pulserer sakte.
Ikonet 

 vises øverst til høyre på skjermen.

Norsk

15