Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 390 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

14

Justere lampens lysstyrke

Trykk på Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten.
Trykk på 

Lux manager på startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.

Trykk på 

 eller 

 for å justere lysstyrken.

Eller dra fingeren din opp eller ned på skjermen for å justere lysstyrken.

Justere lampens lysstyrke med Bluetooth-høyttaleren

Du justerer lampens lysstyrke med Bluetooth-høyttaleren ved å trykke på justeringsknappen for 
lampens lysstyrke.
Eller du kan bruke Bluetooth-høyttalerens bevegelsesgjenkjenningsfunksjon. Vipp Bluetooth-
høyttaleren mer enn 100°. Lysstyrken endres gradvis. Når lysstyrken endres til ønsket nivå, 
vender du den riktig vei igjen. Når lampens lysstyrke ikke endres basert på bevegelser, går du 
til hovedskjermbildet til 

Lux manager, trykker på 

 

→ Innstillinger og deretter trykker du på 

bryteren under 

Bevegelses-UX for å aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen.

Endre lampefargen

Trykk på Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten.
Trykk på 

Lux manager på startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.

Stryk mot venstre eller høyre for å velge en forhåndsinnstilt farge.

Nederst på fargeskjermen velger du et fargeikon.
Alternativt trykker du på den ønskede fargen på skjermen.

Den valgte fargen brukes på lampen.

Norsk

14