Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 389 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

13

Bruke lampen

Lux manager app-introduksjon

Du konfigurerer lampen eller bruker de ytterligere lampefunksjonene ved å laste ned og 
installere 

Lux manager-appen på den mobile enheten som er koblet til via Bluetooth. Du kan 

laste ned 

Lux manager-appen fra Galaxy Apps eller Play Butikk. Hvis du bruker en mobil enhet 

med iOS kan du laste ned appen fra Apples App Store.
Trykk på 

Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten. Trykk på Lux manager på 

startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.
Lux manager-appen vil automatisk koble seg sammen med Bluetooth-høyttaleren. Hvis du 
bruker en iOS-mobilenhet kan du tappe på Bluetooth-høyttalerens navn i hurtigvinduet.
Hvis appen ikke kobler seg sammen med Bluetooth-høyttaleren, går du til hovedskjermbildet til 
Lux manager, trykker på 

 

→ Tilkoblingshåndtering og trykker på Bluetooth-høyttalerens 

navn for å koble den til manuelt.

Fargeikon

Fargeskjermikon

Juster lampens lysstyrke.

Juster lampens lysstyrke.

Åpne menyskjermbildet for Lux 

manager.

Slå lampen på eller av.

Norsk

13