Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 388 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

12

Koble til via en lydkabel

Koble Bluetooth-høyttaleren til en enhet via en lydkabel. Når Bluetooth-høyttaleren er koblet til 
via en lydkabel, kan du bare justere volumet.

 Bluetooth-høyttaler 

 Plugg lydkabelen inn i lydkabelkontakten.

 Annen enhet 

 Plugg den andre enden av lydkabelen inn i lydutgangskontakten.

•  Hvis Bluetooth-høyttaleren samtidig er koblet til en enhet via en lydkabel og en 

annen enhet via Bluetooth, vil Bluetooth-høyttaleren bare spille av lyd fra enheten 
som er koblet til via Bluetooth.

•  Lydkabelkontakten er optimalisert for mobile enheter fra Samsung. Når du kobler 

Bluetooth-høyttaleren til en annen enhet enn en mobil enhet fra Samsung, kan 
avspillingen plutselig stoppe eller du kan få tilbakemeldinger, avhengig av volumet. 
Juster volumet som du ønsker.

Lytte til musikk

Lytt til musikk som spilles av på den tilkoblede enheten.
Trykk på strømknappen/Spill av-knappen for å spille av musikk.

Pause eller gjenoppta avspillingen

Trykk på spill strømknappen/Spill av-knappen for å pause eller gjenoppta avspillingen.

Justere volumet

Trykk på volumknappen for å justere volumet under avspilling.

Hoppe til andre sanger

Trykk på og hold inne volumknapp (+) for å hoppe til den neste sangen under avspilling.
Trykk på og hold inne volumknapp (-) for å hoppe til den forrige sangen under avspilling.

Norsk

12