Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 387 из 799

background image

Bruke Bluetooth-høyttaleren

11

Koble fra enheter eller koble til enheter på nytt

Du kan avslutte den nåværende forbindelsen ved å trykke på og holde inne Bluetooth-
høyttalerens Bluetooth-sammenkoblingsknapp i omtrent tre sekunder.
Hvis Bluetooth-forbindelsen brytes på grunn av avstanden mellom enhetene, fører du de to 
enhetene nærmere sammen innen en viss tid. Enhetene kobles sammen igjen automatisk.

•  Du kan også avslutte Bluetooth-forbindelsen ved å slå av Bluetooth-høyttaleren 

eller ved å deaktivere Bluetooth-funksjonen på den tilkoblede enheten. Når du slår 
på Bluetooth-høyttaleren på nytt og enhetene er innenfor gjensidig rekkevidde 
eller aktiverer Bluetooth-funksjonen på den tilkoblede enheten, kobles enhetene 
automatisk sammen igjen.

•  Hvis Bluetooth-forbindelsen brytes på grunn av en funksjonsfeil, må du bruke 

Bluetooth-menyen på den frakoblede enheten til å koble sammen enhetene igjen.

•  Det kan oppstå støy hvis Bluetooth-forbindelsen ikke brytes på riktig måte.

Koble til andre enheter

Når du har avsluttet forbindelsen mellom Bluetooth-høyttaleren og den mobile enheten, kan du 
koble Bluetooth-høyttaleren til andre enheter.

Trykk på og hold inne Bluetooth-sammenkoblingsknappen i omtrent tre sekunder for å 
avslutte den nåværende tilkoblingen og åpne Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

Koble Bluetooth-høyttaleren til en annen enhet.

Norsk

11