Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 385 из 799

background image

9

Bruke Bluetooth-høyttaleren

Slå Bluetooth-høyttaleren av og på

Trykk på og hold inne strøm-/avspillingsknappen for å slå Bluetooth-høyttaleren på eller av.
Når du slår på Bluetooth-høyttaleren for første gang, slås lampen på og den går inn i Bluetooth-
sammenkoblingsmodus.

•  Hvis Bluetooth-høyttaleren ikke reagerer, trykker du på og holder inne strøm-/

avspillingsknappen i cirka åtte sekunder.

•  Følg alle advarsler og instrukser fra autorisert personell i områder der bruken av 

trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Koble til en annen enhet

Merknader for bruk av Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard som bruker en frekvens på 2,4 GHz til å koble til ulike 
enheter over korte avstander. Enheten kan koble til og utveksle data med andre Bluetooth-
enheter, som for eksempel mobile enheter, datamaskiner, skrivere og annet digitalt utstyr, uten å 
koble til via kabler.

•  Plasser de to enhetene nær hverandre for å unngå problemer når du kobler Bluetooth-

høyttaleren til en annen enhet.

•  Sørg for at Bluetooth-høyttaleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-

rekkevidde for tilkobling (10 m). Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene 
brukes i.

•  Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom Bluetooth-høyttaleren og en tilkoblet enhet, 

inkludert mennesker, vegger, hjørner eller gjerder.

•  Ikke berør Bluetooth-antennen på en tilkoblet enhet.

Norsk

9