Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 384 из 799

background image

Komme i gang

8

Kontrollere hvor mye strøm det er igjen på batteriet

Når Bluetooth-høyttaleren er koblet til en mobil enhet via Bluetooth, kan du sjekke batterinivået 
til Bluetooth-høyttaleren på den mobile enheten.

Koble Bluetooth-høyttaleren sammen med en mobil enhet.

På den tilkoblede mobile enheten laster du ned og installerer Lux manager-appen.
Du kan laste ned 

Lux manager-appen fra Galaxy Apps eller Play Butikk. Hvis du bruker en 

mobil enhet med iOS kan du laste ned appen fra Apples App Store.

Trykk på Lux manager på appskjermbildet til den mobile enheten.
Trykk på 

Lux manager på startskjermbildet hvis du bruker en mobil enhet med iOS.

På den tilkoblede mobile enheten drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet.
På den tilkoblede mobile iOS enheten drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet.
Du kan sjekke batterinivået til Bluetooth-høyttaleren.

Hvis Bluetooth-høyttalerens batterinivå ikke vises, går du til hovedskjermbildet til 

Lux manager

trykker på 

 

→ Tilkoblingshåndtering og trykker på Bluetooth-høyttalerens navn for å koble 

den til.

Batterisparingsmodus

Bluetooth-høyttaleren har en strømsparingsfunksjon som sparer batteriet.
Hvis Bluetooth-høyttaleren ikke blir brukt på mer enn 30 minutter, som når musikkavspillingen er 
satt på pause, aktiveres strømsparingsfunksjonen automatisk og høyttaleren slås av.

Hvis Bluetooth-høyttaleren lader eller er koblet til en enhet via en lydkabel, aktiveres ikke 
strømsparingsfunksjonen.

Norsk

8