Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 382 из 799

background image

Komme i gang

6

Kablet lading

Lad Bluetooth-høyttaleren før du bruker den for første gang, eller når den har vært ubrukt i 
lengre perioder.

Bare bruk Samsung-godkjente ladere (mer enn 5 V / 1 A til kablet lading, mer enn 
5 V / 2 A for trådløs lading). Bruk av ladere som ikke er godkjent, kan føre til at batteriet 
eksploderer eller skade Bluetooth-høyttaleren.

Koble Bluetooth-høyttaleren til en lader.

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på Bluetooth-høyttaleren. 
Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

Etter fullading kobler du Bluetooth-høyttaleren fra laderen.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt 
med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten når den ikke er bruk for 
å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen må plasseres nær stikkontakten og være lett 
tilgjengelig under lading.

Norsk

6