Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 381 из 799

background image

Komme i gang

5

Farge

Status

Blinker raskt blått tre 
ganger

Tilkoblet via Bluetooth

Blinker raskt rødt tre 
ganger

Tilkoblet via Bluetooth (når batterinivået er lavt)

Blinker rødt hvert fjerde 
sekund

Batterinivået er lavt

Hvis indikatorlyset ikke fungerer slik det er beskrevet her, må du koble laderen fra 
Bluetooth-høyttaleren og koble den til på nytt.

Lade batteriet

Tips og forholdsregler for lading av batteri

•  Du kan lade Bluetooth-høyttaleren ved hjelp av laderen (selges separat).
•  Hvis batteriet er helt utladet, kan ikke Bluetooth-høyttaleren slås på umiddelbart etter at 

laderen er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du slår på Bluetooth-
høyttaleren.

•  Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, som en datamaskin, kan det føre til tregere 

ladehastighet på grunn av lavere elektrisk spenning.

•  Bluetooth-høyttaleren kan brukes mens den lades, men det kan ta lengre tid å lade batteriet 

helt opp.

•  Hvis Bluetooth-høyttaleren har ustabil strømforsyning under ladingen, kan det hende at den 

ikke fungerer. Hvis dette skjer, kobler du laderen fra Bluetooth-høyttaleren.

•  Under lading kan Bluetooth-høyttaleren og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke 

påvirke levetiden eller ytelsen til Bluetooth-høyttaleren. Hvis batteriet blir varmere enn 
vanlig, kan laderen slutte å lade.

•  Hvis Bluetooth-høyttaleren ikke lades riktig, tar du Bluetooth-høyttaleren og laderen med til 

et Samsung-servicesenter.

•  Ladetiden kan variere avhengig av laderspesifikasjonene.

Norsk

5