Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 380 из 799

background image

Komme i gang

4

Knapper

Knapp

Funksjon

Strømknapp/Spill av-
knapp

•  Trykk på og hold inne for å slå Bluetooth-høyttaleren på eller av.
•  Trykk på for å spille av eller sette musikken på pause.
•  Hvis Bluetooth-høyttaleren din har fryst og ikke reagerer, 

trykker du på og holder inne i cirka åtte sekunder for å slå av 
Bluetooth-høyttaleren.

Volumknapp (+)

•  Trykk på for å øke volumet under musikkavspilling.
•  Trykk på og hold inne for å hoppe til neste sang under 

musikkavspilling.

Volumknapp (-)

•  Trykk på for å senke volumet under musikkavspilling.
•  Trykk på og hold inne for å hoppe til forrige sang under 

musikkavspilling.

Justeringsknapp for 
lampens lysstyrke

•  Juster lampens lysstyrke.

Bluetooth-
sammenkoblingsknapp

•  Trykk på og hold inne for å gå inn i Bluetooth-

sammenkoblingsmodus.

•  I Bluetooth-sammenkoblingsmodus trykker du for å avslutte 

modusen.

•  Når forbindelsen går tapt, trykker du for å koble sammen 

enhetene på nytt.

Indikatorlys

Indikatorlyset viser status for Bluetooth-høyttaleren.

Farge

Status

Blinker blått tre ganger

Bluetooth-høyttaleren slår seg på

Blinker rødt tre ganger

Bluetooth-høyttaleren slår seg av

Kontinuerlig rødt

Lader

Kontinuerlig blått

Fulladet

Blinker rødt og blått

Bluetooth-sammenkoblingsmodus

Norsk

4