Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 379 из 799

background image

Komme i gang

3

Enhetsoppsett

Lampe

Strømknapp/Spill 

av-knapp (indikatorlys)

Bluetooth-

sammenkoblingsknapp

Lydkabelkontakt

Laderport

Plate for trådløs lading

Høyttaler

Håndtak

Volumknapp (-)

Volumknapp (+)

Justeringsknapp for 

lampens lysstyrke

Justeringsknapp for 

lampens lysstyrke

Norsk

3