Norsk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 378 из 799

background image

Komme i gang

2

Pakkeinnhold

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

•  Bluetooth-høyttaler
•  Hurtigstartveiledning

•  Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, 

avhengig av område og tjenesteleverandør.

•  Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at 

det er kompatibelt med andre enheter.

•  Utseende og spesifikasjoner kan være endres uten forhåndsvarsel.
•  Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at 

dette er kompatibelt med enheten før kjøp.

•  Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan 

forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.

•  Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget 

forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig 
tilbehør.

Norsk

2