Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 376 из 799

background image

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till 
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och 
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn: 
0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon 
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och 
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke 
från Samsung Electronics.

Varumärken

•  SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung 

Electronics.

•  Bluetooth

®

 är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.

•  Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Svenska

22