Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 375 из 799

background image

Bilaga

21

10 

Ta bort kretskortet genom att lyfta ut det ur Bluetooth-högtalaren.

11 

Skruva ur de fyra skruvarna på kretskortet som kopplar samman huvudkretskortet och 
batterilådan.

12 

Haka loss batterilådan för att öppna lådans nedre del och ta bort batterierna.

Svenska

21