Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 374 из 799

background image

Bilaga

20

Bluetooth-högtalaren blir smutsig

Torka försiktigt av Bluetooth-högtalaren med en mjuk trasa. Använd inte kemikalier eller starka 
rengöringsmedel. Om du gör det kan enhetens utsida ändra färg eller korrodera.

Ta bort batteriet

•  Om du vill ta bort batteriet måste du besöka ett auktoriserat servicecenter och ta med de 

tillhandahållna anvisningarna.

•  För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort 

korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador 
och/eller till att det inte kan användas på ett säkert sätt.

•  Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, 

inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte 
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs 
oaktsamhet.

Ta bort gummifoten från botten av Bluetooth-högtalaren.

När du har tagit bort gummifoten ser du fyra skruvar. Skruva ur de fyra skruvarna.

Ta bort skyddet från botten av Bluetooth-högtalaren.

Skruva ur de två skruvarna som finns under ljuduttagspanelen.

Skruva ur de återstående fyra skruvarna från botten av Bluetooth-högtalaren.

Ta bort spolen i mitten av Bluetooth-högtalaren.

Dra ner gallret något så att ljuduttagspanelen sticker fram ur Bluetooth-högtalaren.

Dra och koppla bort bandkabeln för att ta bort ljuduttagspanelen från Bluetooth-högtalaren.

Dra gallret utåt för att ta bort det helt.

Svenska

20