Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 373 из 799

background image

Bilaga

19

En annan Bluetooth-enhet kan inte identifiera Bluetooth-högtalaren

•  Se till att Bluetooth-högtalaren är i läget Bluetooth-sammankoppling.
•  Starta om Bluetooth-högtalaren och sök efter Bluetooth-högtalaren igen.
•  Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom 

Bluetooth-anslutningsområdet (10 m).

Om tipsen ovan inte löser problemet ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Bluetooth-högtalaren kan inte ansluta till en annan Bluetooth-enhet

•  Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den 

maximala Bluetooth-räckvidden (10 m).

•  På enheten som du vill ansluta till ska du koppla bort alla sammankopplade enheter och 

försöka ansluta igen.

Bluetooth-anslutningen bryts ofta

•  Om det finns hinder mellan enheterna kan driftavståndet minskas.
•  Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den 

maximala Bluetooth-räckvidden (10 m).

•  Om du använder Bluetooth-högtalaren tillsammans med andra Bluetooth-enheter kan 

anslutningen påverkas av elektromagnetiska vågor. Använd Bluetooth-högtalaren i miljöer 
där det finns färre trådlösa enheter.

Bluetooth-högtalaren fungerar inte som det beskrivs i handboken

Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på den anslutna enheten.

Batteriet töms snabbare än när enheten köptes

•  Om du utsätter Bluetooth-högtalaren eller batteriet för mycket kalla eller varma 

temperaturer kan den användbara laddningen minska.

•  Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med 

tiden.

Svenska

19