Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 372 из 799

background image

18

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande åtgärder.

Det går inte att slå på Bluetooth-högtalaren

Om batteriet är helt urladdat går det inte att slå på Bluetooth-högtalaren. Ladda batteriet helt 
innan du slår på Bluetooth-högtalaren.

Bluetooth-högtalaren hänger sig

Om Bluetooth-högtalaren hänger sig kan du försöka lösa det genom att stänga av Bluetooth-
högtalaren och sedan slå på den igen.
Om Bluetooth-högtalaren fortfarande inte svarar ska du avsluta Bluetooth-anslutningen och 
upprätta den igen. Gör det genom att hålla knappen för Bluetooth-sammankoppling intryckt i 
cirka tre sekunder. När Bluetooth-högtalaren försätts i Bluetooth-sammankopplingsläget ansluter 
du enheterna igen och kontrollerar sedan om Bluetooth-högtalaren fungerar.
Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs servicecenter.

Batteriet laddas inte som det ska (för USB-kablar och laddare som är 

godkända av Samsung)

Se till att USB-kabeln eller laddaren är ordentligt ikopplad.
Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs servicecenter.

Svenska

18