Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 371 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

17

Konfigurera ytterligare alternativ

Du kan anpassa inställningarna för Bluetooth-högtalaren och programmet Lux manager.

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på Lux manager.
Om du använder en mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

Tryck lätt på 

 

→ Inställningar.

Anslutningshanterare

Sök efter Bluetooth-högtalaren för att ansluta eller visa informationen för den Bluetooth-
högtalare som är ansluten just nu.

Rörelseupplevelse

Använd rörelseidentifieringsfunktionen för att ändra ljusstyrka och färg på Bluetooth-
högtalarens lampa.

Information

Du kan visa programmets versionsinformation och licens för öppen källkod. Du kan även visa 
bruksanvisningen.

Svenska

17