Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 370 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

16

Musikljus

När du ställer in lampläget på Musikljus ändras lampans ljusstyrka och färg efter den musik som 
spelas upp. Färgen ändras slumpmässigt och ljusstyrkan ändras efter volymen på den musik som 
spelas upp.
Ikonen   visas i det övre högra hörnet på skärmen.

Ljusläge

När du ställer in lampläget på Ljusläge flimrar lampans ljus naturligt, precis som på ett stearinljus.
Ikonen   visas i det övre högra hörnet på skärmen.

Använda sovtimern

Du kan ställa in lampan så att den stängs av automatiskt vid en förinställd tid.

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på Lux manager.
Om du använder en mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

Tryck lätt på 

 

→ Vilolägestimer.

Ställ in timern och tryck lätt på Start.
Vid förinställd tid stängs lampan och musiken av.

Svenska

16