Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 369 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

15

Välja ytterligare lampfärger

Du kan välja ytterligare lampfärger förutom de förinställda färgerna.

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på Lux manager.
Om du använder en mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

Tryck lätt på 

 

→ Min färg.

Tryck lätt på önskad färg på valpanelen.
Vald färg tillämpas då på lampan.

Spara vald färg genom att trycka lätt på  .
Ta bort sparad färg genom att hålla ikonen för den sparade färgen intryckt.

Ändra lampans färg med Bluetooth-högtalaren

Använd Bluetooth-högtalarens rörelseidentifieringsfunktion.
Skaka Bluetooth-högtalaren för att ändra lampfärg slumpvis. När lampans ljusstyrka och 
färg inte ändras utifrån rörelser trycker du lätt på 

 

→ Inställningar på huvudskärmen 

för 

Lux manager och trycker lätt på reglaget under Rörelseupplevelse för att aktivera 

rörelseidentifieringsfunktionen.

Ändra lampläge

Du kan ändra lampläge så att den avger olika sinnesstämningar.
På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på 

Lux manager. Om du använder en 

mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

Tryck lätt på 

 och välj ett av följande alternativ.

Ljusvåg

När du ställer in lampläget på Ljusvåg ändrar lampan färg slumpvis.
Ikonen   visas i det övre högra hörnet på skärmen.

Långsamt pulserande ljus

När du ställer in lampläget på Långsamt pulserande ljus ändras lampans ljusstyrka periodiskt så 
att lampans ljus pulserar långsamt.
Ikonen 

 visas i det övre högra hörnet på skärmen.

Svenska

15