Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 368 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

14

Justera lampans ljusstyrka

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på Lux manager.
Om du använder en mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

Tryck lätt på 

 eller 

 för att justera ljusstyrkan.

Eller dra med fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att justera ljusstyrkan.

Justera lampans ljusstyrka med Bluetooth-högtalaren

Justera lampans ljusstyrka med hjälp av Bluetooth-högtalaren genom att trycka på knappen för 
att justera lampans ljusstyrka.
Alternativt kan du använda Bluetooth-högtalarens rörelseidentifieringsfunktion. Luta Bluetooth-
högtalaren mer än 100°. Då ändras ljusstyrkan gradvis. När ljusstyrkan ändras till önskad nivå 
ställer du den upprätt igen. När lampans ljusstyrka inte ändras utifrån rörelser trycker du lätt 
på 

 

→ Inställningar på huvudskärmen för Lux manager och trycker lätt på reglaget under 

Rörelseupplevelse för att aktivera rörelseidentifieringsfunktionen.

Ändra lampfärg

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på Lux manager.
Om du använder en mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

Svep åt höger eller vänster för att välja en förinställd färg.

Längst ned på färgskärmen väljer du en färgikon.
Alternativt trycker du lätt på önskad färg på skärmen.

Vald färg tillämpas då på lampan.

Svenska

14