Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 367 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

13

Använda lampan

Introduktion till programmet Lux manager

Om du vill konfigurera lampan eller använda fler lampfunktioner hämtar och installerar du 
programmet 

Lux manager på den mobila enhet som är ansluten via Bluetooth. Du kan hämta 

programmet 

Lux manager från Galaxy Apps eller Play Butik. Om du använder en mobil enhet 

med iOS kan du ladda ned appen från Apples App Store.
På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på 

Lux manager. Om du använder en 

mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

Programmet 

Lux manager ansluter då automatiskt till Bluetooth-högtalaren. Om du använder 

en mobil enhet med iOS trycker du lätt på Bluetooth-högtalarens namn i popup-fönstret.
Om programmet inte ansluter till Bluetooth-högtalaren trycker du lätt på 

 

→ 

Anslutningshanterare på Lux manager-huvudskärmen och trycker lätt på Bluetooth-
högtalarens namn för att ansluta till den manuellt.

Färgikon

Färgskärmsikon

Justera lampans ljusstyrka.

Justera lampans ljusstyrka.

Öppna menyskärmen för Lux 

manager.

Slå på och stänga av lampan.

Svenska

13