Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 366 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

12

Ansluta via en ljudkabel

Anslut Bluetooth-högtalaren till en enhet via en ljudkabel. När Bluetooth-högtalaren är ansluten 
via en ljudkabel kan du endast justera volymen.

 Bluetooth-högtalare 

 Sätt i ljudkabeln i ljudkabeluttaget.

 Den andra enheten 

 Sätt sedan i den andra änden av ljudkabeln i uttaget för ljud ut.

•  Om Bluetooth-högtalaren ansluts till en enhet via en ljudkabel och till en annan enhet 

via Bluetooth samtidigt spelar högtalaren endast upp ljud från den enhet som är 
ansluten via Bluetooth.

•  Ljudkabeluttaget är optimerat för mobila enheter från Samsung. När du ansluter 

Bluetooth-högtalaren till en enhet som inte är en mobil enhet från Samsung kan 
uppspelningen plötsligt avbrytas eller så kan feedback inträffa beroende på volymen. 
Justera volymen efter behov.

Lyssna på musik

Lyssna på musik som spelas upp på den anslutna enheten.
Tryck på ström-/spela upp-knappen för att spela upp musik.

Pausa eller återuppta uppspelningen

Tryck på ström/spela upp-knappen för att pausa eller återuppta uppspelningen.

Justera volymen

Tryck på volymknappen för att justera volymen under uppspelning.

Hoppa till andra låtar

Håll volym upp-knappen intryckt för att hoppa till nästa låt under uppspelning.
Håll volym ned-knappen intryckt för att hoppa till föregående låt under uppspelning.

Svenska

12