Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 364 из 799

background image

Använda Bluetooth-högtalaren

10

•  Bluetooth använder samma frekvens som vissa industri-, vetenskaps-, medicintekniska och 

lågenergiprodukter och störningar kan uppstå om du ansluter enheter i närheten av denna 
typ av produkter.

•  Vissa enheter, särskilt de som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är 

kompatibla med Bluetooth-högtalaren.

•  Använd inte Bluetooth för olagliga syften (t.ex. piratkopiering av filer eller att avlyssna 

kommunikationer i kommersiella syften).

Ansluta via Bluetooth

Koppla samman Bluetooth-högtalaren med en mobil enhet. När enheterna är sammankopplade 
ansluter Bluetooth-högtalaren automatiskt till den mobila enheten när du slår på Bluetooth-
högtalaren.

 Bluetooth-högtalare 

 Håll Bluetooth-sammankopplingsknappen intryckt i mer än tre 

sekunder för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling.
Indikatorlampan blinkar med rött och blått ljus.

När du slår på Bluetooth-högtalaren för första gången försätts den i läget för Bluetooth-
sammankoppling.

 Mobil enhet 

 Aktivera Bluetooth-funktionen och sök efter Bluetooth-enheter.

För mer information, se den andra enhetens bruksanvisning.

 Mobil enhet 

 Tryck lätt på [Speaker] Bottle Design (0000) i listan över tillgängliga enheter.

•  Bluetooth-högtalarens pinkod är de fyra siffrorna inom parentes som visas på 

den andra enhetens Bluetooth-inställningsskärm. Siffrorna varierar beroende på 
Bluetooth-högtalare.

•  Om Bluetooth-anslutningen misslyckas eller om den andra enheten inte kan hitta 

Bluetooth-högtalaren ska du ta bort enhetens information från den andra enhetens 
lista. Försök sedan att ansluta igen.

•  Bluetooth-anslutningsräckvidden och ljudkvaliteten kan variera beroende på de 

anslutna enheterna.

Svenska

10