Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 363 из 799

background image

9

Använda Bluetooth-högtalaren

Slå på och av Bluetooth-högtalaren

Håll ström-/spela upp-knappen intryckt för att slå på eller av Bluetooth-högtalaren.
När du slår på Bluetooth-högtalaren för första gången tänds lampan och läget för Bluetooth-
sammankoppling aktiveras.

•  Om Bluetooth-högtalaren hänger sig och inte svarar håller du ström-/spela upp-

knappen intryckt i cirka åtta sekunder.

•  Följ alla varningsmeddelanden och anvisningar från behörig personal i områden där 

användningen av trådlösa enheter är begränsad, t.ex. i flygplan och på sjukhus.

Ansluta till en annan enhet

Meddelanden om att använda Bluetooth

Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta 
till olika enheter över korta avstånd. Med tekniken kan du ansluta till och utbyta data med 
andra Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, datorer, skrivare och andra digitala 
hushållsapparater, utan att kablar används.

•  Placera enheterna nära varandra för att undvika problem när du ansluter Bluetooth-

högtalaren till en annan enhet.

•  Se till att Bluetooth-högtalaren och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom 

Bluetooth-anslutningsområdet (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö 
enheterna används i.

•  Se till att det inte finns några hinder, inklusive människor, väggar, hörn eller staket, mellan 

Bluetooth-högtalaren och den anslutna enheten.

•  Vidrör inte Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.

Svenska

9