Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 362 из 799

background image

Komma igång

8

Kontrollera återstående batteriladdning

När Bluetooth-högtalaren är ansluten till en mobil enhet via Bluetooth kan du kontrollera 
Bluetooth-högtalarens batterinivå på den mobila enheten.

Koppla samman Bluetooth-högtalaren med en mobil enhet.

På den mobila enhet som är ansluten hämtar och installerar du programmet Lux manager.
Du kan hämta programmet 

Lux manager från Galaxy Apps eller Play Butik. Om du 

använder en mobil enhet med iOS kan du ladda ned appen från Apples App Store.

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på Lux manager.
Om du använder en mobil enhet med iOS trycker du lätt på 

Lux manager på hemskärmen.

På den mobila enhet som är ansluten drar du statusfältet nedåt för att öppna 
aviseringspanelen.
Om du använder en mobil enhet med iOS drar du statusfältet nedåt för att öppna 
aviseringscentret.
Du kan kontrollera Bluetooth-högtalarens batterinivå.

Om Bluetooth-högtalarens batterinivå inte visas trycker du lätt på 

 

→ Anslutningshanterare 

på 

Lux manager-huvudskärmen och trycker lätt på Bluetooth-högtalarens namn för att ansluta 

till den.

Batterisparläge

Bluetooth-högtalaren har ett energisparläge som förlänger batteriladdningen.
Om Bluetooth-högtalaren inte används under 30 minuter, t.ex. när musikuppspelningen är 
pausad, aktiveras energisparfunktionen automatiskt och högtalaren stängs av.

Om Bluetooth-högtalaren laddas eller är ansluten till en enhet via en ljudkabel aktiveras 
inte energisparläget.

Svenska

8